Omgevingsmaquette bij Prodemos Mensen verkennen de omgevingsmaquette.

Met 18 deelnemers, waarvan 10 blinden en slechtzienden, bezochten wij de twee maquettes gerealiseerd door stichting Geluid in Zicht. We begonnen bij de omgevingsmaquette in de hal van Prodemos. Dit model gaf aan de deelnemers een goed inzicht hoe de plenaire zaal gesitueerd is van de Ridderzaal en andere historische gebouwen.

Audiomaquette Mensen staan rondom de audiomaquette. Mensen met een visuele beperking luisteren aandachtig naar de audiomaquette. Mensen met een visuele beperking verkennen de omgevingsmaquette.

De rondleiding werd vervolgd bij de audiomaquette en aldaar gesplitst. De ene groep bezocht de plenaire zaal, ondertussen was er voor de andere groep voldoende tijd om de audiomaquette te verkennen. Mensen die op de publieke tribune hadden gezeten wisten daarna feilloos bij de audiomaquette deze plek aan te geven.

Kees, slechtziend: “Die grijs witte contrasten zijn voor mij ideaal. Er is echt voldoende contrast voor mij om het goed te kunnen zien. Stel dat er iets geschreven stond dan wordt het voor mij lastig.”

Gökhan, slechtziend: “Het is een mooi ontwerp dat het gehele gebouw aanduidt. Vanaf de roltrappen naar boven toe, dan zie je de zaal en de tribune.” Gökhan kon door zijn slechtziendheid de werkelijke zaal niet zien.

Op 23 november organiseert stichting Geluid in Zicht opnieuw een rondleiding. Hiervoor zijn nog plekken beschikbaar! Zie onze site voor verdere info: http://www.geluidinzicht.nl/uncategorized/wegens-succes-nog-maals-een-rondleiding-naar-de-audiomaquette-in-statenpassage-van-de-tweede-kamer/ 

Ook willen wij er u ook graag op wijzen dat zowel de omgevingsmaquette bij Prodemos als de audiomaquette in de Statenpassage ten allen tijden toegankelijk zijn voor publiek.

Comments are closed.

Post Navigation