MEERWAARDE AUDIOMAQUETTE

De meerwaarde van een Audiomaquette
De Stichting Geluid in Zicht (GiZ) werkt aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een visuele beperking door middel van maquettes. Momenteel zijn openbare gebouwen vaak onvoldoende toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. De ervaring en beleving is minimaal. Bij het ontwerpen en herinrichten van openbare gebouwen wordt onvoldoende rekening gehouden met de eisen en belevingsmogelijkheden van mensen met een visuele beperking. Dankzij akoestische en tactiele schaalmodellen kan de bezoeker het interieur met zijn handen verkennen. De bezoeker voelt de koude van een stenen vloer, de warmte van een houten vloer en hoe uitgesleten traptreden naar de eerste verdieping leiden. Functionele plekken in een gebouw vind je terug in de maquette, bijvoorbeeld waar is de informatiebalie of de locatie van de garderobe en het toilet. Ook biedt het schaalmodel toegevoegde informatie aan mensen met een visuele beperking zoals over de bezienswaardigheden van een gebouw. Hij vindt zijn weg blindelings, zoals hij zijn weg ook in zijn huis vindt. Het auditieve component completeert zijn oriëntatie en beleving.

Gebruikers
In Nederland zijn er 330 000 mensen visueel gehandicapt. Deze groep bestaat uit blind geborenen en mensen die op latere leeftijd blind of slechtziend zijn geworden.
In tegenstelling tot zienden, die overwegend tweedimensionaal zijn ingesteld, zijn mensen met een visuele beperking driedimensionaal ingesteld. Uit eerder onderzoek en diverse interviews blijkt dat voor mensen met een visuele beperking het maken van een beeld van een 3D-object zoals de maquette beter werkt dan een 2D-object zoals een reliëfkaart. Asha Jadoenandansing (testpersoon) stelt dat een 3D-schaalmodel voor mensen met een visuele beperking dezelfde functie heeft, als een foto voor zienden.

Het vernieuwende schaalmodel zal ook de belevingswereld van het overige publiek, de zienden, verrijken door meer zintuigen tegelijkertijd te prikkelen. Juist door twee zintuiglijke ervaringen aan elkaar te koppelen, namelijk het aanraken en het luisteren, is de Audiomaquette ook van meerwaarde voor de ziende.

Onderwijs
Uit gesprekken met deskundige docenten uit het onderwijs aan blinden, blijkt dat het schaalmodel ook een functie als leer- en lesmodel kan krijgen, waardoor de zelfstandigheid van mensen met een visuele beperking wordt verbeterd.

Door de implementatie van audio in de maquette kunnen wij juist jongeren bereiken. Bij deze specifieke doelgroep leeft nadrukkelijk de interactieve prikkel die gestimuleerd wordt door de gelaagdheid van diverse audio toepassingen.

“Dit is alsof ik een muziekinstrument bespeel”, zegt een jonge scholier.