In het tijdschrift ArchitectuurNL is een mooi artikel verschenen over de Audiomaquette. Hierin wordt het idee achter de Audiomaquette besproken en nog eens kort de ontstaansgeschiedenis verteld. Klik hier om het artikel te lezen (het is een pdf-bestand).

ArchitectuurNL

Dit is het logo van het tijdschrift ArchitectuurNL

 

Hieronder meer details over de rondleiding van 7 maart 2015.

Tijden: 
Om 13:15 uur staan begeleiders op Den Haag Centraal Station gereed om u naar de Tweede Kamer te begeleiden. Wij verzamelen in de informatie en service-ruimte van de NS, die u in de linkerhoek vindt wanneer u het perron verlaat. Voorafgaand aan de rondleiding biedt Stichting Geluid in Zicht u om 13:30 een kop koffie aan bij café Dudok, Hofweg 1a in Den Haag.  De rondleiding begint daarna om 14:00 uur.

Kosten:
De kosten voor deze rondleiding bedragen €13,00. Bij aanmelding krijgt u meer informatie over de betaalwijze. Voor aanmelding of meer informatie kunt u een mailtje sturen naar stichting@geluidinzicht.nl. Vermeld hierbij a.u.b. of u met of zonder begeleiding komt.

Tot ziens op zaterdag 7 maart!

Detail stoel Plenaire Zaal Tweede Kamer

Detail stoel Plenaire Zaal Tweede Kamer

De datum voor de volgende rondleiding in de Tweede Kamer voor mensen met een visuele beperking is bekend. Dit wordt zaterdag 7 maart.

De rondleiding wordt verzorgd door de gidsen van ProDemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat). Er is ruimte voor een groep van maximaal twaalf mensen met een visuele beperking inclusief begeleiders. De nieuwe Audiomaquette van de Plenaire Zaal en de omgevingsmaquette van het Binnenhof zijn een belangrijk onderdeel van deze rondleiding.

U wordt door een gids door de Statenpassage naar de Plenaire Zaal geleid. De gids heeft een actieve rol en geeft uitleg over diverse aspecten van de Tweede Kamer. Vragen van uw kant zijn welkom. Bij uitzondering mogen voorwerpen zoals de beeldengalerij van de Statenpassage worden aangeraakt. Juist de combinatie van de Audiomaquette en de rondleiding zal u een verrassend beeld geven van het reilen en zeilen van onze parlementaire democratie.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u een mailtje sturen naar stichting@geluidinzicht.nl. Hou de website in de gaten voor meer informatie.

Rondleiding bij Audiomaquette

Rondleiding Audiomaquette

Hieronder meer details over de rondleiding van 13 december.

Tijden: 
Om 13:00 uur staan begeleiders op Den Haag Centraal Station gereed om u naar de Tweede Kamer te begeleiden. Voorafgaand aan de rondleiding biedt Stichting Geluid in Zicht u een kop koffie aan bij café Dudok.  De rondleiding begint daarna om 14:00 uur.

Kosten:
De kosten voor deze rondleiding bedragen €13,00. Bij aanmelding krijgt u meer informatie over de betalingswijze.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u een mailtje sturen naar stichting@geluidinzicht.nl. Vermeld hierbij a.u.b. of u met of zonder begeleiding komt.

Tot ziens op zaterdag 13 december!

Plenaire Zaal van de Tweede Kamer

Plenaire Zaal van de Tweede Kamer

Wegens de belangstelling voor de twee voorafgaande rondleidingen, organiseert GiZ op zaterdag 13 december opnieuw een rondleiding voor mensen met een visuele beperking.

De rondleiding wordt verzorgd door de gidsen van ProDemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat). Er is ruimte voor een groep van maximaal tien mensen met een visuele beperking plus begeleiders. De nieuwe Audiomaquette van de Plenaire Zaal en de omgevingsmaquette van het Binnenhof zijn een belangrijk onderdeel van deze rondleiding.

U wordt door een gids door de Statenpassage naar de Plenaire Zaal geleid. De gids heeft een actieve rol en geeft uitleg over diverse aspecten van de Tweede Kamer. Vragen van uw kant zijn welkom. Bij uitzondering mogen voorwerpen zoals de beeldengalerij van de Statenpassage worden aangeraakt. Juist de combinatie van de Audiomaquette en de rondleiding zal u een verrassend beeld geven van het reilen en zeilen van onze parlementaire democratie.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u een mailtje sturen naar stichting@geluidinzicht.nl. Hou de website in de gaten voor meer informatie.

Dit zijn Jetta Klijnsma met o.a. leerlingen van de Visio school Huizen

Jetta Klijnsma met o.a. leerlingen van de Visio school Huizen. Foto: Michiel Wijnbergh

 

ProDemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat) verzorgt op 25 oktober 2014 een speciaal voor onze doelgroep aangepaste rondleiding. Op deze dag kan een groep van maximaal tien mensen met een visuele beperking plus begeleiders de Tweede Kamer verkennen. Ook krijgt men in deze rondleiding ruim de tijd om de nieuwe Audiomaquette te verkennen. De gids leidt u door de Statenpassage naar de Plenaire zaal. De gids heeft een actieve rol en geeft uitleg over diverse aspecten van de Tweede Kamer. Vragen van uw kant zijn welkom. Bij uitzondering mogen voorwerpen zoals de beeldengalerij van de Statenpassage worden aangeraakt. En heeft u ooit de tulpvorm van de stoelen van Tweede Kamerleden gevoeld? Juist de combinatie van de Audiomaquette en de rondleiding zal u een verrassend beeld geven van het reilen en zeilen van onze parlementaire democratie. Geïnteresseerd? Kijk op de website van Kubes om u aan te melden. De eerder vermelde rondleiding van 18 oktober is inmiddels uitverkocht.

Presentatie Audiomaquette

Foto Michiel Wijnbergh

 

Donderdag 25 september vond de feestelijke presentatie van de Audiomaquette plaats in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Ruim tweehonderd bezoekers, waarvan de helft met een visuele beperking, kwamen op dit evenement af. De middag begon met een rondleiding voor twee geselecteerde groepen leerlingen met een visuele beperking. ProDemos, Huis van de Democratie en Rechtsstaat, nam de twee groepen mee op ontdekkingstocht door de Tweede Kamer. Ze namen een kijkje in de Plenaire Zaal, waar toevallig toen net gestemd werd over de wet langdurige zorg. Een bijzonder moment, omdat alle honderdvijftig Kamerleden niet vaak samen in de Kamer aanwezig zijn! Na de Plenaire Zaal kregen de jongeren de mogelijkheid de Audiomaquette te verkennen, en het model te vergelijken met wat zij zojuist hadden gehoord. Ook was de omgevingsmaquette van het Binnenhof voor het eerst te verkennen. Daarover binnenkort meer.

Van Miltenburg spreekt het publiek toe

Foto Michiel Wijnbergh

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg opende de presentatie met een mooie speech over de toegankelijkheid van de Tweede Kamer en het belang van een Audiomaquette voor dit gebouw. Een korte passage uit haar speech: “Persoonlijk was ik vooral verrast door die geluiden, toen ik eerder dit jaar het pilotmodel uittestte. Het viel me op hoezeer beeld en geluid met elkaar samenhangen. Neem bijvoorbeeld de roltrap – tot voor kort de langste van Europa, en heel karakteristiek voor de Tweede Kamer. Ik sta er dagelijks op, maar hoor ‘m eigenlijk nooit. Pas toen ik deze audiomaquette verkende, viel me het gezoef op. ‘O ja’, dacht ik toen, ‘dát hoor ik altijd, zonder dat ik het écht hoor.’ Wat ik ermee wil zeggen, is dat de maquette twee kanten op werkt. Het helpt blinden en slechtzienden om publieke gebouwen te beleven, én het laat mensen met goed zicht eens ervaren hoe het is als je de wereld om je heen niet kunt zien en hoe belangrijk geluid dan is. ” Ook richtte Van Miltenburg zich nog tot Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Ik hoop dat zij zich er vanuit haar rol hard voor kan maken dat er ook Audiomaquettes komen van andere publieke gebouwen.” De hele speech van Van Miltenburg is hier te downloaden.

Na Van Miltenburg was het woord aan Jetta Klijnsma zelf. Zij refereerde in haar toespraak naar een moment vier jaar geleden, toen zij nog voor de PvdA in de Tweede Kamer zat, en GiZ op haar kamer de mogelijkheden van de Audiomaquette uiteenzette. Vanaf het begin was zij enthousiast en zette ze zich in om aandacht te krijgen voor de Audiomaquette in politiek Den Haag.  Klijnsma is het hele project betrokken gebleven en vertelde op de presentatie hoe fantastisch ze het vond dat de Audiomaquette nu een definitieve plek in de Statenpassage had gekregen.

Een aantal leerlingen met een visuele beperking mocht naar voren komen om te vertellen over hun ervaringen en welke gebouwen op hun verlanglijstje stonden. Eén van de jongeren noemde het Paleis op de Dam als geschikt gebouw voor de volgende Audiomaquette. Van Miltenburg overhandigde vervolgens een prijs aan twee leerlingen, die tijdens de rondleiding de meeste vragen goed beantwoord hadden. Na een afsluiting van Hannes Wallrafen en Maartje Wildeman werd het glas geheven en was er nog volop tijd om de Audiomaquette te verkennen.

Feestelijke presentatie van de Audiomaquette op 25 september 2014

Met trots nodigt de Stichting Geluid in Zicht (GiZ) u uit voor de presentatie van de Audiomaquette van de Tweede Kamer, op donderdag 25 september.

Foto_boven

Foto: Saynzo Osinga – NOV’82 Architecten

Wilt u de presentatie bijwonen dan kunt u dat bevestigen door een mailtje te sturen naar stichting@geluidinzicht.nl. Dan staat uw naam op de gastenlijst en kunt u het gebouw van de Tweede Kamer betreden via de ingang op Plein 2. Vergeet uw legitimatie niet!

De Audiomaquette wordt onthuld in de Statenpassage van de Tweede Kamer door Anouchka van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer.

De Audiomaquette is de creatie van fotograaf Hannes Wallrafen, die na zijn plotselinge blindheid de Stichting Geluid in Zicht heeft opgericht, met het doel de beleving en de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor bezoekers met een visuele beperking met behulp van Audiomaquettes te vergroten.

Onder begeleiding van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat verkennen scholieren met een visuele beperking de Audiomaquette en krijgen zij een rondleiding door de Tweede Kamer. Aan deze verkenningstocht is een prijsvraag verbonden. De hoofdprijs wordt later tijdens de presentatie uitgereikt door Anouchka van Miltenburg.

Read More →

NOV'82 Architecten - Vooroplevering Audiomaquette TK

Foto: Saynzo Osinga – NOV’82 Architecten

Op 21 augustus 2014 vond de vooroplevering van de Audiomaquette plaats op het atelier van de maquettebouwers NOV’82 Architecten.

Op deze locatie is de laatste weken hard gewerkt aan het vervaardigen van de Audiomaquette van het Tweede Kamergebouw. De bouwers hebben het fysieke model, sokkel en bedrading in de vloeren van de maquette gemaakt daarnaast heeft het audioteam, Robert Bosch en Leo van der Veen de hardware en software vervaardigd.

De komende weken worden de laatste wijzigingen doorgevoerd en kan de Audiomaquette op transport naar de Tweede Kamer voor een vaste plek in de Statenpassage.