Fotobeschrijving: Een van de tentoonstellingszalen met zicht op verschillende beelden.

Beeldengalerij Het Depot is een museaal podium voor de hedendaagse beeldhouwkunst en stelt daarbij de ontplooiingskansen van de kunstenaar centraal: van mensen voor mensen. De collectie beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het menselijk lichaam.

Het Depot is gevestigd op drie locaties, die onderling met elkaar verbonden zijn door Arboretum De Dreijen. In Villa Hinkeloord is een permanente tentoonstelling te zien van het werk van Eja Siepman van den Berg met in de benedenzaal wisselende tentoonstellingen. Ook Arboretum Hinkeloord maakt deel uit van deze locatie. De hoofdvestiging biedt tentoonstellingen van hedendaagse beeldhouwers en een tentoonstelling over beide arboreta.

Rondleidingen en groepsbezoeken
Rondleidingen worden gegeven op donderdag en vrijdag om 11:30 uur en 14.30 uur en zaterdag en zondag om 14.30 uur. Ze duren circa 60 minuten. Rondleidingen voor blinden en slechtzienden zijn zowel individueel als in groepjes van maximaal 4 personen mogelijk. Per persoon is één begeleider en/of blindengeleidehond toegestaan. De kosten bedragen € 5,00 per persoon.

Reserveren voor een rondleiding of groepsbezoek per telefoon of e-mail is noodzakelijk.

Beeldengalerij Het Depot – Arboretumlaan 4, 6703 BD Wageningen
Openingstijden donderdag t/m zondag van 11:00 – 17:00 uur

Ga voor meer informatie naar: https://www.hetdepot.nl/nl/Bezoekersinformatie/Bezoekersinformatie%C2%A0- 

Comments are closed.

Post Navigation