Schilderij van Gustav Klimmt

Zaterdag 27 februari 2021 – 11:00 – 12:30
‘Het Beethovenfries van Gustav Klimt’

Meet en Greet met drs. Fleur Brom.

Fleur is kunsthistoricus, en is betrokken bij de speciale rondleidingen voor blinden en slechtzienden in het Van Abbemuseum.

Fleur Brom zal u meenemen naar Wenen rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw, in het bijzonder het jaar 1902. Daar vindt een spraakmakende tentoonstelling plaats rond het thema Beethoven. Eenentwintig kunstenaars laten hun werken zien rond dit thema. Van die werken springen er twee uit: nl het Beethoven monument van de uit Leipzig afkomstige kunstenaar Max Klinger, en het Beethovenfries van Gustav Klimt. Zij zal ingaan op het ontstaan van de nieuwe stroming in de beeldende kunst onder de naam de Wiener Secession, beter bekend onder de naam Jugendstil.

Zij zal aantonen hoe Klimt zich heeft laten inspireren door het laatste deel van de negende symfonie van Beethoven, in het bijzonder het overbekende ‘Alle Menschen werden Brüder’, een boodschap van hoop op een betere wereld. Uiteraard zal ook de muziek ten gehore worden gebracht. Na de lezing is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het programma van deze online-bijeenkomst ziet er als volgt uit:
10:30 uur: Digitale inloop
11:00 uur: Welkom en opnoemen van de presentielijst door Marianne Poppenk, voorzitter Commissie Excursies & Advisering.
11:05 uur: Presentatie door Fleur Brom
11:40 uur: Meet en Greet met Fleur Brom
12:00 uur: Gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling in kleine groepjes
12:30 uur: Einde programma

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 5 p.p. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 87 INGB 0001 5214 51, t.n.v. Stichting KUBES, o.v.v.
KUBES-online 27-02-2021.
Maakt u het geld over van een rekening, die niet op naam van de deelnemer staat, vermeld dan a.u.b. ook de naam van de deelnemer.

Aanmelden
Aanmelden kan bij de aanmeldingssecretaris Asha Jadoenandansing
E-mail:
activiteiten@kubes.nl
Telefoon: 030-2511901
Aanmelden kan tot 17 februari.

Belangrijk
Dit is een digitaal/auditief project, om te kunnen deelnemen is een PC, laptop, tablet of smartphone mét een microfoon vereist. Het programma dat voor de online-presentatie wordt gebruikt is Zoom. Als u Zoom nog niet hebt geïnstalleerd op uw computer of smartphone kunt u dat doen via:
Voor PC: https://zoom.us/download.
Kies dan de optie: Zoom Client for meetings. In uw map Downloads komt het bestand Zoominstaller.exe. Dit is het installatieprogramma voor Zoom.
Voor smartphone: in de Appstore of Playstore: Zoom Cloud Meetings.
Wanneer u de link voor de workshop ontvangt, hoeft u alleen daarop te klikken en JOIN WITH COMPUTER AUDIO te kiezen (voor PC) of AUDIO (voor smartphone).
De workshopleider ziet uw aanmelding en zal u toelaten. Dat kan misschien even duren.

Hulp nodig?
Wilt u een keer oefenen met Zoom, of hebt u vragen over dit programma? Neem dan contact op met Frank de Jong fe.de.jong@ziggo.nl , hij is de operator tijdens de online-presentaties.

Comments are closed.

Post Navigation