Nieuwsbrief november 2013

Terug naar overzicht
Terug naar hoofdpagina

Voortgang
Met iedereen rond de tafel zijn we opnieuw creatief gaan denken om de begroting voor de audiomaquette voor de Tweede Kamer sluitend te kunnen maken. Dit heeft, dankzij kortingen van de bouwers en nieuwe bouwtechnieken, tot een begrotings-verlaging van 13 procent geleid. Ook heeft GiZ fondsenwerfster Esther Langen in de arm genomen om te helpen in het fondsentraject. Zij heeft een nieuwe ronde subsidieverzoeken ingediend. Vorige week kregen wij ook positief bericht van de stichting DOEN. Tot nu toe hebben dan de volgende fondsen ons ondersteund: Stichting Zabawas, Stichting Blindenhulp, Fonds 1818, LSBS en Stichting DOEN. Een constructief gesprek dat we deze week met de Tweede Kamer voerden, leidde tot een extra tegemoetkoming van hun kant, en zodoende is nu 78 procent van de begroting gedekt.

Crowdfunding
Behalve de nieuwe subsidieverzoeken, zal GiZ 1 januari met een crowdfundingactie op de website Voordekunst.nl starten. Met de opbrengst van deze actie heeft GiZ het volste vertrouwen het laatste gaatje in de begroting te kunnen dichten. Hierover kort voor aanvang van de actie meer!

Ambassadeur
Leuk nieuws, Vincent Bijlo heeft afgelopen oktober toegezegd ambassadeur te willen zijn voor de stichting Geluid in Zicht! Hij zal dan ook te zien zijn in het filmpje dat we voor de website Voordekunst.nl zullen gaan maken.

Facebook
Sinds kort heeft GiZ een eigen facebookpagina. Op deze pagina plaatsen wij actuele informatie en foto’s rondom de ontwikkelingen. Wij zouden het erg op prijs stellen als je de pagina wil “liken” om ons publiek zo te kunnen vergroten. Zie www.facebook.com/GeluidinZicht.

Nieuwe opdrachten
ProDemos, huis van de democratie en rechtsstaat, heeft aan GiZ de opdracht verstrekt om een buitenmaquette van het Binnenhof te maken. Onze architecten van NOV’82 zijn op dit moment bezig met het ontwerpen. Begin 2014 zal met behulp van een 3D-printer een bevoelbare maquette geproduceerd worden, die dienst zal doen als model om blinden en slechtzienden een beeld te geven van het Binnenhof.

Onderzoek
Aan de Radboud Universiteit loopt nu het onderzoek op het terrein van multisensorische waarneming waarbij studenten kijken naar de integratie van tactiele en auditieve waarneming. Om dat goed gecontroleerd te doen wordt er gewerkt met een wat vereenvoudigde, maar ook zeer flexibele onderzoeksopzet met abstracte geometrische objecten. De gegevens die uit dit onderzoek voortkomen kunnen wetenschappelijk gezien interessant zijn en kunnen weer leiden tot vervolgexperimenten, dit allemaal om meer inzicht te krijgen in de audiotactiele waarneming. In een later stadium zal bij het onderzoek ook onze proefmaquette goed van pas komen!
Alvast een fijne decembermaand gewenst!
Met vriendelijke groet namens Stichting Geluid in Zicht,
Hannes Wallrafen

Terug naar overzicht
Terug naar hoofdpagina