Nieuwsbrief juli 2013

Terug naar overzicht
Terug naar hoofdpagina

Januaripresentatie
Bij deze informeren wij u voor de zomervakantie over de ontwikkelingen van de voortgang van de audiomaquette op het politieke front. Begin juni ontvingen wij het bericht dat de Tweede Kamer onvoldoende middelen beschikbaar heeft voor de definitieve bouw van de maquette. Op 24 juni kwam de commissie Raming Tweede Kamer bij elkaar. Deze commissie neemt eens per jaar de financiële besluiten over de ins en outs van de te besteden middelen voor de Tweede Kamer. Wij voelden ons gesterkt door het enthousiasme van de Kamervoorzitter en diverse voor de definitieve realisatie. Hieronder een aantal citaten uit de vergadering:

“Dan kom ik op de maquette voor blinden. Daar ben ik zelf heel trots op.” […] “De PvdA kan erop rekenen dat wij deze handschoen enthousiast oppakken en dan gezamenlijk die maquette op enig moment kunnen onthullen.”(Anouchka van Miltenburg, VVD)

“Hier ben ik heel blij mee. Ik proef de intentie om het te realiseren. Ik begrijp dat dit een zwaar beslag legt op de begroting van de Kamer. Ook ik had gedacht aan fondsen die aan dit goede doel willen bijdragen.” […] “Ik doe in ieder geval graag mee.” (Pierre Heijnen, PvdA)

“Misschien moeten we een leuke veiling organiseren. Dan kunnen we een leuke klus doen in de samenleving en de opbrengst daarvan kunnen we dan ten gunste laten komen van deze maquette. We hebben het weleens vaker gedaan.”(Mevrouw Van Toorenburg, CDA)

Helaas raken de bezuinigingen ook de kas van de Tweede Kamer en moet stichting Geluid in Zicht aanvullend fondsen gaan werven voor de financiering. Hierdoor zal de start van de bouw van de maquette vertraagd worden en kunnen we helaas niet in oktober 2013 beginnen, zoals de planning was.

Onderzoeksproject
Eerder berichtten wij over het onderzoekstraject van de Radboud Universiteit. Aan de hand van de opgedane gegevens vanuit interviews op de ZieZo-beurs, wordt nu een onderzoekstraject uitgewerkt dat per 1 september 2013 van start kan gaan. Dankzij een subsidie van Stichting Blindenhulp is dit onderzoeksdeel gefinancierd.

Met vriendelijke groet namens Stichting Geluid in Zicht,
Hannes Wallrafen

Terug naar overzicht
Terug naar hoofdpagina