Nieuwsbrief maart 2014


Bij deze informeren wij u over de voortgang van de audiomaquette.

 Crowdfunding succesvol
Vol goede moed startten we op 1 januari de crowdfundingactie op de website van Voordekunst. Twee maanden lang stortte GiZ zich op het verspreiden en zo breed mogelijk bekend maken van de actie. En niet zonder resultaat! Dankzij de inzet van velen, die ons project verspreidden per mail, op facebook deelden, er een stukje over schreven of er over twitterden, bereikte onze teller nog vóór de deadline de 100 procent. Fantastisch dat het project door zoveel mensen én organisaties gedragen wordt. Donateurs ontvangen binnenkort bericht. Nogmaals bedankt iedereen!
 

Vervolgtraject
Nu de begroting rond is kan gestart worden met de bouw. Het groen licht is inmiddels gegeven, en er worden op dit moment contracten opgesteld voor de bouwers die aan het project verbonden zijn. De komende tijd zal er een aangepast programma van eisen opgesteld worden, waarin alle informatie die opgedaan is tijdens het testen verwerkt wordt. Tegelijkertijd starten de architecten van NOV'82 met materiaalonderzoek. De oplevering van de audiomaquette staat gepland voor begin augustus. De feestelijke opening tillen we over Prinsjesdag heen en zal eind september plaatsvinden.  


Een paar woorden van één van de bouwers
Hannes Wallrafen (tevens initiator van de stichting GiZ) maakt de audio-content voor de audiomaquette. "In de maquette bevinden zich drie verschillende audiolagen. We beginnen nu met het herschrijven van de gidslagen. Uit eerdere proeven is gebleken dat de gidsstem uitdrukkelijker de positie van een bepaalde plek aan moet geven. Een voorbeeld: "Als u hier uit de lift stapt, en u loopt rechtsaf..". Deze informatie verschaft de gebruiker een groter inzicht in het gebouw en vergemakkelijkt de navigatie. Met Pi de Bruin, architect van de Tweede Kamer, worden ook weer nieuwe afspraken gemaakt. Hij zal systematischer het gebouw en de omgeving van commentaar voorzien.Een hele nieuwe laag zal door Vincent Bijlo worden geschreven en ingesproken. Deze geluidslaag richt zich expliciet op kinderen en jongeren die de audiomaquette bezoeken."


Voortgang Binnenhofmaquette
Eerder berichtten we over de buitenmaquette die door NOV'82 van het Binnenhof wordt gemaakt. Op het moment is de 3D-print van het Binnenhof met omgeving gemodelleerd als computermodel. Deze terreinmaquette geeft het gebied op het niveau van het gebouw weer, schaal 1:300. Na eerdere testmomenten wordt er momenteel gewerkt aan een laatste testprint. Met deze laatste testprint zullen kleine aanpassingen worden aangepast in het computermodel en kan de definitieve 3D print geproduceerd gaan worden.


Met vriendelijke groet namens Stichting Geluid in Zicht,
Hannes Wallrafen

Geluid in Zicht
020 - 62 67829
Henri Polaklaan 15
1018 CP Amsterdam
stichting@geluidinzicht.nl
http://www.geluidinzicht.nl/

 


uitschrijven doorsturen
 
 
http://is.ss9.imagesandpics.com//home/r.asp?SID=448&G=2

Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie.

Ervaart u deze e-mail als ongewenst, klik dan hier

Verzonden aan m.leeuwen627@upcmail.nl door hanneswallrafen@geluidinzicht.nl   | Bekijk privacy beleid.

Stichting Geluid in Zicht - Amstel 312a, Amsterdam, 1017AP, Nederland